loading

Sách, tuyển tập

Working papers for use with managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer ; prep. by Jeannie Folk

Tác giả : Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer ; prep. by Jeannie Folk

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Boston [etc.]

Mô tả vật lý : 776tr. ; 28cm

ISBN : 0072986123

Số phân loại : 658.1511

Chủ đề : 1. Kế toán quản trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 6281
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top