loading

Sách, tuyển tập

The Mom inventors handbook : how to turn your great idea into the next big thing / Tamara Monosoff ; forew. by Soledad O'Brien

Tác giả : Tamara Monosoff ; forew. by Soledad O'Brien

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : N.Y.[etc.]

Mô tả vật lý : xiii,297tr. : tranh ảnh ; 23cm

ISBN : 0071458999

Số phân loại : 658.11410852

Chủ đề : 1. Bà mẹ làm việc. 2. Doanh nhân mới -- Quản lý. 3. Nữ doanh nhân -- Quản lý. 4. Sở hữu trí tuệ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 6252
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 AF 6253
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top