loading

Sách, tuyển tập

Phan Thanh anh là ai? / Phan Vịnh

Tác giả : Phan Vịnh

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 398tr. : chân dung, tranh ảnh ; 22cm

Số phân loại : 959.703092

Chủ đề : 1. Nhà chính trị -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1322/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1323/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top