loading

Sách, tuyển tập

Tự động hóa trong công nghiệp với Win CC / Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy

Tác giả : Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 431tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 629.89

Chủ đề : 1. WIN CC (chương trình máy tính). 2. Điều khiển tự động -- Chương trình máy tính. 3. Tự động hoá.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3004/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3005/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top