loading

Sách, tuyển tập

Để có tư duy nhạy bén - Rèn luyện tư duy ngôn ngữ = An innovator's guide to better thinking / Việt Văn Book b.s

Tác giả : Việt Văn Book b.s

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 171tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 20cm

Số phân loại : 793.732

Chủ đề : 1. Câu đố. 2. Trò chơi ô chữ. 3. Tư tưởng và tư duy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2828/2008
(K07.01_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2829/2008
(K07.01_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top