loading

Sách, tuyển tập

Linking education policy to labor market outcomes / Tazeen Fasih

Tác giả : Tazeen Fasih

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xi,96tr. : biểu đồ ; 23cm

ISBN : 9780821375099

Số phân loại : 331.11423091724

Chủ đề : 1. Cung ứng lao động -- Các nước đang phát triển -- Giáo dục. 2. Giáo dục -- Các nước đang phát triển. 3. Phát triển kinh tế -- Ảnh hưởng của giáo dục.

Top