loading

Sách, tuyển tập

Lụy tình : truyện ngắn / Nhiều Tác giả

Tác giả : Nhiều Tác giả

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 179tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14419
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top