loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo OLED khảo sát cấu trúc và các tính chất đặc trưng / Trần Quang Trung

Tác giả : Trần Quang Trung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn hữu cơ -- Đặc tính điện -- Tóm tắt. 2. Chất bán dẫn hữu cơ -- Đặc tính quang -- Tóm tắt. 3. Điện tử -- Vật liệu -- Tóm tắt. 4. Polyme -- Đặc tính điện -- Tóm tắt. 5. Polyme -- Đặc tính quang -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14124
Phục vụ đọc tại chỗ
Top