loading

Luận án, luận văn

Những đổi mới trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986-2000 / Trần Thị Mai Nhân

Tác giả : Trần Thị Mai Nhân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 895.9223090034

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1986-2000 -- Tóm tắt. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1986-2000 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14100
Phục vụ đọc tại chỗ
Top