loading

Sách, tuyển tập

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại

Nhà xuất bản : k.n.;

Năm xuất bản : 19--]

Nơi xuất bản : [K.d.

Mô tả vật lý : 77-237tr. ; 20cm

Số phân loại : 382.9597073

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Thương mại -- Việt Nam -- Hiệp định. 2. Việt Nam -- Thương mại -- Hoa Kỳ -- Hiệp định.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.14331
(K10.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top