loading

Sách, tuyển tập

Bàn thêm về mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam / Lê Thị Đức Hạnh

Tác giả : Lê Thị Đức Hạnh

Nhà xuất bản : Thế Giới

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 281tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1932-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14287
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14288
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top