loading

Sách, tuyển tập

Thạch Lam - Về tác gia và tác phẩm / Vũ Tuấn Anh, Lê Dục Tú tuyển chọn và gi.th

Tác giả : Vũ Tuấn Anh, Lê Dục Tú tuyển chọn và gi.th

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 479tr. : chân dung ; 25cm

Số phân loại : 895.92232

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1154/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top