loading

Sách, tuyển tập

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế : sách chuyên khảo / Phạm Quý Thọ

Tác giả : Phạm Quý Thọ

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 131tr. ; 20cm

Số phân loại : 331.12597

Chủ đề : 1. Thị trường lao động -- Việt Nam. 2. Việc làm -- Điều kiện xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2517/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2518/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top