loading

Sách, tuyển tập

Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam. T.5 : Văn hóa Việt Nam thế kỉ XIX / Nguyễn Khắc Thuần

Tác giả : Nguyễn Khắc Thuần

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 477tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Lịch sử Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2463/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2464/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top