loading

Sách, tuyển tập

Growing industrial clusters in Asia : serendipity and science / ed. by Shahid Yusuf [et al.]

Tác giả : ed. by Shahid Yusuf [et al.]

Nhà xuất bản : World Bank

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xvii,283tr. : minh họa ; 23cm

ISBN : 9780821372135

Số phân loại : 338.7

Chủ đề : 1. Công nghiệp công nghệ cao -- Châu Á. 2. Cụm công nghiệp -- Châu Á.

Top