loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo OLED khảo sát cấu trúc và các tính chất đặc trưng / Trần Quang Trung ; Người hướng dẫn khoa học Lê Khắc Bình, Nguyễn Năng Định

Tác giả : Trần Quang Trung ; Người hướng dẫn khoa học Lê Khắc Bình, Nguyễn Năng Định

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 169 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Đặc tính điện. 2. Chất bán dẫn -- Đặc tính quang. 3. Điện tử -- Vật liệu. 4. Polyme -- Đặc tính điện. 5. Polyme -- Đặc tính quang.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14123
Phục vụ đọc tại chỗ
Top