loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Những chuyển biến kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương từ 1945 đến 2005 / Nguyễn Văn Hiệp ; Cán bộ hướng dẫn khoa học Ngô Văn Lệ, Lê Hữu Phước

Tác giả : Nguyễn Văn Hiệp ; Cán bộ hướng dẫn khoa học Ngô Văn Lệ, Lê Hữu Phước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 270 tờ : tranh ảnh, bản đồ màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 959.774

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14117
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14118 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top