loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Lê Đức Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học Trần Triết, Trần Văn Thông

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 180 tờ : minh họa màu ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 577.698

Chủ đề : 1. Sinh thái rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14115
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14116 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top