loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4/CuSO4-5H2O trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ / Lưu Thị Xuân Thi ; Người hướng dẫn khoa học Lê Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Thành

Tác giả : Lưu Thị Xuân Thi ; Người hướng dẫn khoa học Lê Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 115 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 541.393

Chủ đề : 1. Oxy hoá. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14113
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14114 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top