loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu điện tâm đồ trẻ em bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Cẩm Huyên ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Mạnh Phan

Tác giả : Nguyễn Xuân Cẩm Huyên ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Mạnh Phan

Nhà xuất bản : Đại Học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 186 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 618.9212

Chủ đề : 1. Bệnh học tim nhi khoa -- Chẩn đoán. 2. Điện tâm đồ. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14092
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14093 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top