loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vai trò của giun lươn Strongyloides Stercoralis trong hội chứng viêm loét dạ dày - tá tràng trên các bệnh nhân nhập viện tại Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Phủ Mạnh Siêu ; Người hướng dẫn khoa học Trần Thị Kim Dung, Phạm Hoàng Phiệt

Tác giả : Trần Phủ Mạnh Siêu ; Người hướng dẫn khoa học Trần Thị Kim Dung, Phạm Hoàng Phiệt

Nhà xuất bản : Đại Học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 182 tờ : tranh ảnh màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.33

Chủ đề : 1. Bệnh vi khuẩn. 2. Dạ dày -- Loét -- Vi sinh y học. 3. Giun lươn. 4. Tá tràng -- Loét -- Vi sinh y học. 5. Vi sinh y học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14086
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14087 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15617
Phục vụ đọc tại chỗ
Top