loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo cho các bài toán đo lường / Nguyễn Mạnh Tùng

Tác giả : Nguyễn Mạnh Tùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 22tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 006.32

Chủ đề : 1. Hệ phi tuyến -- Tóm tắt. 2. Mạng Nơron (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14017
Phục vụ đọc tại chỗ
Top