loading

Luận án, luận văn

Những con đường đưa tác phẩm văn chương đến với học sinh tiểu học / Chu Thị Phương

Tác giả : Chu Thị Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 372.64

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi -- Dạy và học (Tiểu học) -- Tóm tắt. 2. Văn học -- Dạy và học (Tiểu học) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14009
Phục vụ đọc tại chỗ
Top