loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng - Thực trạng và giải quyết : lưu hành nội bộ / Đức Vượng ch.b

Tác giả : Đức Vượng ch.b

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 523tr. ; 22cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Nghị quyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 932/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top