loading

Sách, tuyển tập

Bí ẩn của não bộ : hiểu biết và chăm sóc / Anne Debroise ; ng.d. Nguyễn Thị Kim Anh ; bìa Bùi Nam

Tác giả : Anne Debroise ; ng.d. Nguyễn Thị Kim Anh ; bìa Bùi Nam

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 205tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 612.82

Chủ đề : 1. Não. 2. Sinh lý học người. 3. Tâm sinh lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2912/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2913/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14520
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top