loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc / Phan Ngọc Liên

Tác giả : Phan Ngọc Liên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 682tr. ; 20cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2111/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2112/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top