loading

Sách, tuyển tập

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thực hành

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 351tr. ; 20cm

Số phân loại : 343.597075

Chủ đề : 1. Kỹ thuật -- Quy chuẩn -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Tiêu chuẩn -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2059/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2060/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top