loading

Sách, tuyển tập

Hoa cúc vàng : truyện ngắn chọn lọc

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 384tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1684/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1685/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.15258
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top