loading

Sách, tuyển tập

Spending for development : making the most of Indonesia's new opportunities : Indonesia public expenditure review

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xxiv,199tr. : minh họa (1 phần màu) ; 28cm

ISBN : 9780821373200

Số phân loại : 336.3909598

Chủ đề : 1. Chính sách chi tiêu nhà nước -- Indonesia. 2. Tài chính công -- Indonesia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân WB 3388
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top