loading

Sách, tuyển tập

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 463 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 343.59704

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Thuế -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Thuế kinh doanh -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1632/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1633/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top