loading

Sách, tuyển tập

Đi trong cuộc sống : truyện ký / Thanh Hương

Tác giả : Thanh Hương

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 485tr. : 1 tờ tranh ảnh màu ; 19cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Truyện ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1616/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1617/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top