loading

Sách, tuyển tập

Thời hậu chiến : tiểu thuyết / Vũ Đức Nguyên

Tác giả : Vũ Đức Nguyên

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 345tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết -- Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1584/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1585/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top