loading

Sách, tuyển tập

Nài voi / Phạm Đức Long

Tác giả : Phạm Đức Long

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1556/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1557/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 20972
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top