loading

Sách, tuyển tập

Nụ hôn đầu : hồi ký / Lê Triều Phương

Tác giả : Lê Triều Phương

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 282 tr. : tranh ảnh màu ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1530/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1531/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 20988
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top