loading

Luận án, luận văn

Nâng cao chất lượng và hiệu suất tổng hợp tín hiệu giả ngẫu nhiên từ nguồn nhiễu tạp vật lý trong hệ thống phân phối khoá mật mã : luận án Tiến sỹ Kỹ thuật / Nguyễn Hồng Quang

Tác giả : Nguyễn Hồng Quang

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 87 tờ : hình vẽ, sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 005.82

Chủ đề : 1. An toàn máy tính. 2. Mã hoá dữ liệu. 3. Mật mã.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13966
Phục vụ đọc tại chỗ
Top