loading

Luận án, luận văn

Những giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông : luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Nguyễn Văn Châu

Tác giả : Nguyễn Văn Châu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 227 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 371.20709597

Chủ đề : 1. Lập kế hoạch giáo dục -- Việt Nam. 2. Tổ chức và quản lý trường học -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13948
Phục vụ đọc tại chỗ
Top