loading

Sách, tuyển tập

An Tư / Nguyễn Huy Tưởng ; Nguyễn Huy Thắng biên soạn

Tác giả : Nguyễn Huy Tưởng ; Nguyễn Huy Thắng biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 231 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1369/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1370/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 20877
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top