loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Coupled fluid flow-geomechanics simulations applied to compaction and subsidence estimation in stress sensitive & heterogeneous reservoirs : a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy / Ta Quoc Dung

Tác giả : Ta Quoc Dung

Nhà xuất bản : University of Adelaide

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : x,210tr. : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 622.1828

Chủ đề : 1. Dầu mỏ -- Động lực học chất lỏng. 2. Khoang giếng dầu. 3. Kỹ thuật hồ chứa dầu. 4. Thăm dò mỏ. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13924
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13925 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top