loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

The Effects of chloride ions on the hydrogen gas generation and TCE degradation in aqueous solutions containing zero valent iron : thesis for the degree of Master of Science in Engineering / Huynh Khanh An

Tác giả : Huynh Khanh An

Nhà xuất bản : The Graduate of Korea University

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : vi,46 tờ : minh họa ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 624.190284

Chủ đề : 1. Sắt -- Ăn mòn. 2. Sắt -- Hàm lượng Hydro. 3. Xây dựng ngầm -- Nguyên vật liệu. 4. CD ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13911
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13912 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top