loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý tế bào gốc máu cuống rốn / Huỳnh Nghĩa

Tác giả : Huỳnh Nghĩa

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 612.11

Chủ đề : 1. Huyết học -- Tóm tắt. 2. Máu cuống rốn -- Tóm tắt. 3. Tế bào máu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13769
Phục vụ đọc tại chỗ
Top