loading

Luận án, luận văn

Mối quan hệ giữa các biến kinh tế và biến dân số trong phát triển các vùng nông thôn Việt Nam : tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế / Hoàng Văn Cường

Tác giả : Hoàng Văn Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 307.1412

Chủ đề : 1. Phát triển dân số nông thôn -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13682
Phục vụ đọc tại chỗ
Top