loading

Sách, tuyển tập

Oeuvre poétique de Victor Hugo [Vol.]1: Odes et ballades, les orientales, les feuilles d'automne ...

Nhà xuất bản : Albin Michel

Năm xuất bản : [s.a.]

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : [528]tr. : tranh ảnh ; 27cm

Số phân loại : 841.8

Chủ đề : 1. Thơ Pháp -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 2256
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top