loading

Sách, tuyển tập

Poèmes et romans de Goethe / trad. nouvelle par Jacques Porchat

Tác giả : trad. nouvelle par Jacques Porchat

Nhà xuất bản : Hachette

Năm xuất bản : 1860

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 584tr. ; 23cm

Số phân loại : 832.6

Chủ đề : 1. Kịch Đức -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1732
(K09.38_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top