loading

Sách, tuyển tập

Poésies diverses pensées divan oriental-occidental : avec le commestaire. Ptie 1 / par Goethe ; trad. nouvelle par Jacques Porchat

Tác giả : par Goethe ; trad. nouvelle par Jacques Porchat

Nhà xuất bản : Hachette

Năm xuất bản : 1861

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : xi,755tr. ; 23cm

Số phân loại : 832.6

Chủ đề : 1. Kịch Đức -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 1728
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top