loading

Sách, tuyển tập

Tuyển văn tác giả nữ Việt Nam (1975-2007) / Phạm Xuân Nguyên tuyển chọn

Tác giả : Phạm Xuân Nguyên tuyển chọn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 791tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 439/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 440/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top