loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới của dị vòng 4(3H)-Quinazolinon có tác dụng sinh học / Nguyễn Ngọc Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Thế Kỷ

Tác giả : Nguyễn Ngọc Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Thế Kỷ

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 212 tờ : hình vẽ ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 547.596

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quinoline. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13770
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13771 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21203
Phục vụ đọc tại chỗ
Top