loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý tế bào gốc máu cuống rốn / Huỳnh Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Bé, Trần Thị Liên Minh

Tác giả : Huỳnh Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Bé, Trần Thị Liên Minh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 184 tờ : minh họa màu ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 612.11

Chủ đề : 1. Huyết học. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Máu cuống rốn. 4. Tế bào máu. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13767
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13768 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21013
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21014 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top