loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá độ lọc cầu thận bằng phương pháp đo độ thanh lọc Creatinin 24 giờ và Cystatin C huyết thanh / Nguyễn Thị Lệ

Tác giả : Nguyễn Thị Lệ

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 153 tờ : minh họa màu ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.612

Chủ đề : 1. Creatinine. 2. Độ lọc cầu thận. 3. Huyết học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13764
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13765 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top