loading

Luận án, luận văn

Vai trò y tế tư nhân qua nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Đà Nẵng : luận án Tiến sĩ Xã hội học / Trịnh Minh Hoan

Tác giả : Trịnh Minh Hoan

Nhà xuất bản : Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 241 tờ : sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 362.10959751

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 2. Dịch vụ y tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13695
Phục vụ đọc tại chỗ
Top