loading

Luận án, luận văn

Một số định lý về ánh xạ chỉnh hình tách biến và thác triển chỉnh hình kiểu Noguchi / Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tác giả : Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 79 tờ ; 30cm

Số phân loại : 511.326

Chủ đề : 1. Ánh xạ. 2. Ánh xạ chỉnh hình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13667
Phục vụ đọc tại chỗ
Top